Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan menestystarina on uhattuna

Äitiys ja siihen valmistautuminen on aivan eri juttu tänään kuin 100 vuotta sitten. Nykypäivän äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan luojina ovat olleet aikansa edelläkävijät ja lasten, äitien ja perheiden puolesta toimijat. Siksi hyväksi havaitun ja toimivan järjestelmän eteen on tehtävä edelleen työtä. Toimiva neuvolatoiminta on lapsen, mutta myös äidin ja koko perheen turva.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan menestystarinaa ei pidä hukata äkkinopeiden säästöjen toivossa. Neuvolatoimintaa tarvitaan ja sitä halutaan edelleen. Sen merkitys ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on kiistaton. Valitettavasti tulevassa sote-uudistuksessa myös tämän arvokkaan toiminnan hyvät saavutukset ollaan uhraamassa yksityisten palvelutuottajien kynsiin, jolloin tasa-arvoisen ja -vertaisen sekä laadukkaan neuvolatoiminnan tarkoitus menetetään.

Suomalainen neuvolatoiminta on mahdollistanut, että yhä useampi lapsi jää eloon. Se on taannut sen, että yhä useampi äiti voi huolehtia lapsestaan ja, että yhä useampi perhe voi hyvin. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa yhteiskunta otti vastuun äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Samaan aikaan neuvolatoiminnan vakiintuessa tuli myös käyttöön äitiyspakkaus. Alun perin köyhäinapuna aloitetusta suomalaisesta äitiyspakkauksesta ja äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta on tullut kansainvälisiä menestystarinoita, joita kopioidaan muualla maailmassa.

Toimivalla neuvolajärjestelmällä voidaan tuotttaa paljon hyvää – ei anneta siitä periksi!

Äitiyden kysymysten ja mahdollisten ongelmien ratkaisuissa on suomalaisen neuvolatoiminnan ansiot kiistattomat. Valitettavasti 1990-luvun laman aikana monissa kunnissa neuvolatoimintaa supistettiin. Se tapahtui erityisesti lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Säännöllisiä ja tarpeellisiksi todettuja neuvolakäyntejä harvennettiin, jolloin lapsen kehityksen mahdollisiin ongelmiin puuttuminen jäi myöhäisemmäksi ja niiden korjaaminen vaikeutui. Tämä ei ole suinkaan säästänyt vaan lisännyt terveydenhuollon kustannuksia. Menneisyydestä tiedämme, kuinka paljon hyvää voimme toimivalla neuvolajärjestelmällä tuottaa ja siksi sen puolustaminen on tärkeää myös tänään.

Äitinä olen onnellinen, että olen päässyt osalliseksi äitiys- ja lastenneuvolan antamasta avusta ja ohjeista. Kun myös isät ovat päässeet osaksi neuvolakäyntejä ja -toimintaa, toisin kuin vanhempieni aikana, on myös lastenhoitoon, terveyteen ja perheeseen liittyvien asioiden käsittely joustavaa.

Toivoisin, että myös tulevaisuudessa perheet voisivat luottaa neuvolatoiminaan ja sen apuun perheen turvan ja hyvinvoinnin luomisessa. Siitä tavoitteesta ei pidä luopua eikä sote-uudistuksia havitellessa romuttaa toimivaa perheitä kannustavaa järjestelmää.

Sirkka-Liisa Kähärä