Asukasfoorumit ja yhteisömanagerit yhteisöllisyyden edistäjiksi | Sirkka-Liisa Kähärä, kaupunginvaltuutettu Vantaalta

Asukasfoorumit ja yhteisömanagerit yhteisöllisyyden edistäjiksi

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä kannustaa asukkaita, vuokranantajia sekä kiinteistöhuoltoyhtiöitä yhteistyöhön asuinviihtyvyyden vahvistamiseksi. Hän toivoo, että yhteistyötä tehtäisiin koordinoidusti ja avoimesti yhdessä kaikkien asuintalon eri toimijoiden kesken.

Vuokralaisten viihtyvyyttä omassa asuintalossa parannetaan Kähärän mukaan luomalla toimintatapoja, joilla ihmisten kokemaa turvallisuudentunnetta sekä huomaavaisuutta naapureita kohtaan vahvistetaan.

Kähärä muistuttaa, että pienillä asioilla voi olla ratkaisevia merkityksiä taloyhteisön kasvamisessa.

–  Tieto siitä, keneltä voi lainata porakonetta tai kuka on oman talon asukas, ovat asioita, jotka eivät enää tänä päivänä ole itsestäänselvyyksiä. Päinvastoin ihmisten yksinäisyys lisääntyy jatkuvasti. Eriytyminen yhteiskunnasta voi helposti lähteä siitä, että jää vain oman kodin seinien sisäpuolelle, Kähärä toteaa.

Ihminen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin silloin, kun tietää miksi sääntöjä on hyvä noudattaa. Esimerkiksi ymmärrys siitä, että talossa asuu vanhuksia, perheitä ja opiskelijoita, vähentää ristiriitatilanteiden määrää ja auttaa hahmottamaan, miksi talon järjestyssäännöt ovat olemassa, Kähärä huomauttaa.

–  Yksinkertaiset asiat, kuten tieto siitä, mihin ja miten roskat viedään oikein, voi säästää yhtiöltä useita satasia vuodessa. Yhden väärin roskakatokseen viedyn sohvan tai jääkaapin poiskuljetuksen hinnalla voidaan esimerkiksi hankkia kesäkukat taloyhtiön istutuslaatikoihin, Kähärä toteaa.

Kähärä kiittää SATO VuokraKotien aloitteellisuutta vuokralaisten yksinäisyyden ja eristäytymisen torjunnassa palkkaamalla Studiokotiin oman yhteisömanagerin Vantaalle.

–  Esimerkki vuokratalon omasta yhteisömanagerista osoittaa ennakkoluulottomuutta. Tällaista toimintaa toivon lisää muiltakin suurilta vuokra-asuntoalalla toimivilta tahoilta, Kähärä toteaa ja jatkaa

–  Asukkaiden viihtyvyyttä voidaan parantaa lisäämällä vuokranantajien, kiinteistöhuollon sekä asukkaiden keskinäistä yhteistyötä. Luodaan esimerkiksi oma foorumi, jossa voidaan nostaa esille ongelmia, mutta myös iloita yhdessä onnistumisista. Foorumissa kuka tahansa voisi pyytää apua, jakaa neuvoja ja vinkkejä sekä osallistua oman talon toimintaan, Kähärä sanoo.

Vuokralaiset ry on valmis auttamaan ja kehittämään yhteistyössä malleja, jotka sopivat erilaisten taloyhtiöiden käytettäväksi vuokralaisten asuinviihtyvyyden parantamiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Yhteisöllisyyden teemaa tullaan käsittelemään tulevana vuonna muun muassa Vuokralaiset ry:n Asuntomme-lehdissä ja jakaen vinkkejä aiheeseen eri toimijoille.

–  Vuokralaiset ry haluaa nostaa esiin asuinyhteisön merkitystä asumisen laatuun. Yhteisö muodostuu aina yksilöistä. Siksi on tärkeää nostaa esille, että me jokainen voimme tehdä osaltamme erittäin paljon asumisen laadun edistämiseksi, toteaa Kähärä.

www.vuokralaiset.fi

Lue lisää