Asumisen hintojen kasvaessa vaarana on keskusta-asumisen yksipuolistuminen

Vantaalla yksiöiden ja kaksioiden rakentaminen on räjähtänyt vauhtiin. Tärkeää kaupungin maa- ja asuntopolitiikassa on huolehtia, että Vantaan tehtävä on ohjata monipuolista rakennuttamista tavallisille kaupunkilaisille kohtuullisin kustannuksin eikä sijoittajille.

Valtuustopuheeni Vantaan valtuustossa 18.6.2018:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja seuraajat

Olemme hyväksymässä maa- ja asuntopoliittisia linjauksia, jossa ensimmäistä kertaa on yhdistetty maapoliittiset linjaukset ja asunto-ohjelma kokonaisuudeksi, jonka pohjalta toteutetaan Vantaan tulevaisuuden tahtotilaa. Oikeastaan pitää ihmetellä miksi maapolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa koskevia linjauksia ei ole aikaisemmin tehty yhtäaikaisesti, sillä maapolitiikan toteuttaminen vaikuttaa ennen kaikkea asumisen monipuolisuuteen ja hintaan sekä kaupunkirakenteen sosiaaliseen eheyteen.

Meillä on kokemusta siitä, kuinka valtion ohjaama maankäytön-, asumisen- ja liikenteen tavoiteohjelmat eivät toteudu siellä, missä niiden todellakin pitäisi toteutua. Kaupungin on vahvasti pidettävä toteutuksessaan maa- ja asuntopolitiikkaan kuuluvat toimenpiteet ja linjaukset. Hyvin toteutetulla maa- ja asuntopolitiikalla varmistetaan Vantaan elinkelpoisuus, palvelujen rahoitus, toimiva kaupunkirakenne ja julkinen liikenne asukkaille ja yrityksille.

Pienten asuntojen rakentaminen on räjähtänyt vauhtiin

Yksiöiden ja kaksioiden rakentaminen on räjähtänyt vauhtiin viime vuosina. Pieniä huoneistotyyppejä, yksiöitä ja kaksioita, on uusista vantaalaisista kerrostaloasunnoista jo 78 %. Toki myös asutaan enemmän yksin ja kaksin, mutta pienten asuntojen rakentamisen määrän kasvu ei yksistään kerro siitä, vaan halusta maksimoida neliökustannuksesta saatava hyöty.

Koko maassa vuonna 2007 uudet kerrostalohuoneistot olivat kooltaan keskimäärin 62 neliötä, nyt keskikoko on 45 neliötä. Vantaalla uusien kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on kutistunut jo alle 45 nelilön. Tämän takia yhä useampi perheellinen muuttaa keskustoista kaupunkien laidoille saadakseen järkevämpään hintaan isomman asunnon. Valitettavasti hintojen kasvun seurauksena keskusta-asuminen yksipuolistuu.

Siksi on tärkeää, että Vantaalla on vahva ote maa- ja asuntopolitiikkaan. Vaikka asuntorakentamisessa on rajoitteita ja säännöksiä eivät asuntorakennuttajat tuotantoa tappiollisena toteuta. Näenkin, että Vantaan tehtävä on ohjata monipuolista rakennuttamista tavallisille kaupunkilaisille kohtuullisin kustannuksin eikä sijoittajille. Mitä enemmän sijoittajilla on asuntoja hallussaan, sitä kalliimmaksi asuminen tulee tavalliselle kansalaiselle.

Sirkka-Liisa Kähärä
kaupunginvaltuutettu, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja