Elävä kansalaisyhteiskunta vaatii tilaa toimia

Vireä kansalaisyhteiskunta vaatii kansalaisjärjestöille toimintaedellytyksiä ja seiniä, joiden sisässä toimia. Kalliit vuokrat tai käyttökelpoisten tilojen liian vähäinen määrä voivat jopa estää vireää ihmisten välistä kansalaistoimintaa ja järjestöjen toimintaa.

Niin kauan kuin olen ollut mukana erilaisten kansalaisjärjestöjen toiminnoissa, on aina keskusteltu siitä, että miten järjestöt saisivat lisää tiloja. Ongelma on yhteinen monelle järjestölle. Tilatarve on erilaisille kokous-, toiminta- ja harrastetiloille sekä säilytystiloille.

Vaikeudet maksaa korkeita vuokria haittaa toimintaa

Ajoittain keskusteluun nousee tarve järjestöjen talosta, jossa olisi toimitiloja erilaisille järjestöille ja avoimia tiloja kansalaisille. Taloja tarvittaisiin esimerkiksi Vantaan kokoisessa kaupungissa useita. Monellakaan järjestöillä ei ole varaa maksaa markkinahintaisia vuokria tarvitsemistaan tiloista ja käyttökelpoisia tiloja ei ole liiemmälti saatavilla ainakaan keskustoissa, hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Lisäksi monen järjestön käyttämät tilat ovat suunniteltu alun perin johonkin muuhun toimintaan tai tarvitsisivat kipeästi peruskorjausta. Lisäksi rahaa ei tunnu koskaan olevan riittävästi siihen, että kaupunki voisi näitä tiloja lähteä rahoittamaan, rakentamaan ja vahvasti tukemaan järjestöjä esim. tilavuokrissa.

Yhteistyö lisää yhteisöllisyyttä

Kun kaupunki rakentaa tiloja kuntalaisten palveluja varten, on yhä useammin keskusteluissa esillä se, että tilojen on oltava monimuotoisia. Niissä järjestettävien erilaisten toimintojen on mahdollistettava eri-ikäisten ihmisten käyttömahdollisuudet.  Tämän asian huomioimisessa nousee isoon rooliin kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. Niiden olisi yhä vahvemmin toimittava yhteistyössä kaupungin asukaspalvelun ja eri järjestöjen kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Uusiin tai peruskorjattaviin tiloihin on mahdollista rakentaa muunneltavia lähialueen järjestöjen tarpeita vastaavia tiloja, jos vain halua ja tahtoa niiden toteuttamiseen löytyy. Koulujen, päiväkotien, sosiaali- ja terveysasemien sekä erilaisten toimistorakennuksien mahdollisuuksia elävälle asukas- ja järjestötoiminnalle on luotava.

Kannustan myös erilaisia järjestöjä tekemään yhdessä esityksiä ja suunnitelmia siitä, miten muunneltavia, hyväkuntoisia toimitiloja olisi mahdollista toteuttaa yhdessä kaupungin kanssa.

Hyvää viimeistä elokuun viikkoa!

Sirkka-Liisa Kähärä