Hoidetaan terveyttä ja ennaltaehkäistään sairauksia hyvillä palveluilla

Tarvitaan palveluita, jotka luovat turvallisuutta ja auttavat silloin, kun siihen on tarve. Terveydestä pidetään huolta toimivilla palveluilla. Terveenä pysyminen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Asiakasmaksut, lääkekorvaukset ja matkakorvaukset eivät saa muodostua esteeksi hyvälle hoidolle.  Oikeus ja pääsy hyvään hoitoon kuuluu kaikille. Ajoissa.

Se, oletko rikas tai köyhä ei saa vaikuttaa siihen, millaisia palveluita sinulle tarjotaan. Terveenä pysyminen, terveydestä huolehtiminen ja terveyteen liittyvien hyvinvointi- ja hoitopalveluiden asianmukainen sekä helppo saatavuus on jokaisen oikeus.

Me tarvitsemme terveys- ja hyvinvointipalveluita, joita rahoitetaan verovaroin. Tarvitsemme niitä siksi, että hyvinvointiyhteiskunnassa ongelmien pitäisi olla kollektiivisia ongelmia, ei yksilön henkilökohtaisia epäonnistumisia. Se, että pystymme huolehtimaan jokaisesta on arvo, josta ei saa luopua pelkästään ahneuden ja jatkuvien voittojen tavoittelemisen nimissä.

Vanhustenhoidossa paljastuneet ongelmat eivät tänä keväänä ole jääneet keneltäkään huomaamatta. Ne ovat pahimmanlaatuinen esimerkki siitä, kun yksityiset toimijat ovat toteuttaneet liikeideaansa. Yksi syy paljastuneisiin epäkohtiin ja hoivapalveluissa esiintyviin ongelmiin johtuu liian tiukkoihin raameihin sovitetusta palvelukonseptista, joka tarkoituksena on tuottaa tulosta omistajilleen. Ihmisten terveydestä, hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ei saa olla vain bisnestä.

Terveys- ja hyvinvointialan työntekijöistä ja heidän asemastaan tämän kaiken keskellä ei ole puhuttu tarpeeksi.  Yhä kiristyvä ilmapiiri ja vaatimukset hoitaa työtehtävät koko ajan nopeammin, halvemmin ja tehokkaammin syövät työhyvinvointia ja aiheuttavat uupumusta. Osaavat sekä työssään viihtyvät ja arvostetut terveys- ja sosiaalialan työntekijät ovat voimavara, jota ei saa hukata.

Sotesta tuli pannukakku – kuinka jatkossa pidetään huolta ihmisistä?

Sipilän porvarihallitus epäonnistui sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän uusimisessa. Ihmisten terveys-  ja sosiaalipalveluiden järjestäminen maksaa. Ja se maksaa paljon. Väestön ikääntyessä ja terveyserojen kasvaessa on selvää, että järjestelmä vaatii uudistusta ja muutosta. Lähtökohdan on kuitenkin oltava laadukkaat ihmisten tarpeisiin suunnitellut palvelut, joihin jokainen pääsee helposti.

Palveluiden jatkuva yksityistäminen ja kilpailutus halvemmasta hinnasta ei ole kestävä ratkaisu. Kaikkia palveluita ei ole tehty järjestettäväksi siksi, että niistä pitäisi saada voittoa.  On huolehdittava palveluista, joissa laatu ja palvelun taso on korkeaa ja tasa-arvoisesti kaikille tuotettua. Ja meidän on pystyttävä varmistumaan palveluiden toimivuudesta myös jatkossa, niiden turvallisuudesta ja valvonnasta.

Jo nyt on nähty, kuinka ihmisten hoitoon pääsy on vaikeaa tai tipahtaminen järjestelmän väliin aiheuttaa ongelmia.  Lähipalveluita viedään kauemmaksi ja ennaltaehkäisyyn ei pystytä osoittamaan tarpeeksi rahaa tai työntekijäresursseja. Pääpainon pitäisi olla toimivissa julkisissa ennaltaehkäisevissä palveluissa. Näin pahimmilta vaivoilta säästyttäisiin tai niihin pystyttäisiin tarttumaan ajoissa.

Oletko kanssani samaa mieltä? Jos olet, äänestä muutoksen puolesta eduskuntavaaleissa!

Sirkka-Liisa Kähärä
ehdolla eduskuntaan SDP Uusimaa #293