Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Politiikka kuuluu kaikille, nuorille ja naisille ihan yhtä lailla kuin vanhoille ja miehille. Katsottaessa maiden välisiä tasa-arvovertailuja on naisten asemassa esimerkiksi poliittisen ja taloudellisen vallan osalta vielä parannettavaa. Asioita päätettäessä naisia tarvitaan, miten muuten demokratia ja ihmisten äänen monipuolisuus toteutuvat?

Tasa-arvolaki on lisännyt naisten osallisuutta poliittiseen päätöksentekoon, mutta edelleenkin osallistuminen  vaatii vahvistusta.  Tämä tarve näkyy muun muassa tehtävissä luottamushenkilövalinnoissa, vaalituloksissa ja yhteiskunnan toiminnassa, jossa naisia on päättävissä paikoissa vähemmän kuin miehiä. Tämän päivän näkökulmasta tarkastellessa tasa-arvoa edistävät sukupuolikiintiöt ovat osoittaneet, että ei pelkästään naiset vaan myös miehet niitä tarvitsevat, jotta toimielimissä on eri sukupuolten edustajia tasa-arvoisesti.

Jos naisia olisi enemmän päättäjinä, olisiko palvelut toisin järjestetty?

Uskaltaudun väittämään, että julkinen liikenne ja sen toteutus olisivat aivan toisin järjestetty, jos naiset olisivat olleet sitä aikoinaan suunnittelemassa – Naisethan käyttävät julkista liikennettä miehiä enemmän. Samoin väitän, että koululaisten iltapäivä- ja harrastustoiminta olisi jo aikaisemmin järjestetty tehokkaammin ja tuottavammin, jos naiset olisivat olleet alusta alkaen sitä edistämässä päätöksentekijöinä. Uskon myös, että sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden hyvinvointipalvelujen yhteistyö olisi jo aikaisemmin ollut tiiviimpää ja ihmislähtöisempää, jos naiset olisivat olleet tiiviimmin mukana sen järjestämisessä.

Mielestäni naisten todellisen tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan perhevapaauudistus. Naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien takia on lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus oltava kaikille mahdollinen. Naisten kouluttautumista ja jatko-opiskelun mahdollisuuksia on edistettävä ja lisättävä, sillä yhteiskunta ei pyöri pelkästään miesten voimin ja verotuloja tarvitaan kaikista sukupuoliryhmistä. Lapset ja perhe eivät voi olla tulevaisuudessa este naisten kouluttautumiselle ja uralla etenemiselle.

Maaliskuu on hieno kuukausi siksi, että sen aikana vietetään kahta tasa-arvoon liittyvää merkkijuhlaa: Jo mennyttä naistenpäivää sekä tänään juhlittavaa Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Minna Canth edisti tietä naisille useilla eri alueilla nostaen esille yhteiskunnallisia epäkohtia. Tällä tiellä on syytä jatkaa edelleenkin, koska yhteiskunnassa tasa-arvo  ja naisten aseman vahvistaminen ei ole vielä tullut valmiiksi.

Yksi tapa edistää naisten asemaa on huolehtia äänestämällä, että eduskuntaan valitaan kansanedustajaksi naisia. Minä olen ehdolla kansanedustajaksi, tuetko minua?

Sirkka-Liisa Kähärä

Kuva: Tommi Matinlassi

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran 19.3.2018