Irtisanomissuojan heikentäminen on viimeinen niitti

Sipilän hallitus haluaa heikentää jälleen kerran työntekijän asemaa, tällä kertaa murentamalla irtisanomissuojaa.  Lakimuutos koskee työntekijöitä, jotka työskentelevät alle 20 työntekijän yrityksissä. Jos Sipilän aikeet menevät läpi, jatkossa irtisanominen on mahdollista joskus keksittyjenkin syiden perusteella. Esimerkiksi ”luottamus” on työpaikalla vaarantunut tai työntekijän katsotaan heikentävän työilmapiiriä. Tällaiset perusteet johtavat käytännössä mielivaltaan.

Voimaan tullessaan laki asettaa työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan. Työsuhdeturva pienissä yrityksissä olisi heikompi kuin suuremmissa yli 20 työntekijän yrityksissä.  Se on väärin. Kun kyse on ihmisten työstä, palkasta ja toimeentulosta, tulee kaikilla olla samat säännöt.  Perusteluna irtisanomislain muutoksille on tuottavuuden lisääminen.  Lukuisat asiantuntijat ovat todenneet, ettei lakimuutos lisää työllisyyttä. Lakimuutos on täysin tarpeeton, jo voimassa oleva laki mahdollistaa irtisanomisen pätevin ja perustelluin syin.

En ymmärrä mitä hallitus kuvittelee saavuttavansa näillä surullisen kuuluisilla uudistuksilla. Lakiesityksellä ei ole mitään muuta tavoitetta, kuin vaikeuttaa työntekijöiden elämää ja romuttaa järjestäytyneen ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa.

Tasa-arvosta viis, naiset joutuvat maksajiksi

Irtisanomislaki on jälleen kerran konkreettinen osoitus toimenpiteistä, joilla heikennetään tasa-arvoa työpaikkojen ja sukupuolten välillä. Suurin osa alle 20 työntekijän yrityksistä on naisvaltaisilla aloilla, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Näyttää pahasti siltä, että irtisanomislailla on tarkoitus heikentää naisten asemaa työelämässä ja hiljentää pienempien yritysten työntekijät hiljaisiksi.

Toteutuessaan tämä laki on vasta alkusoittoa. Seuraavaksi se laajennetaan koskemaan kaikkia yrityksiä. Ja kuka uskaltaa enää odottaa, mikä uudistus on meitä vastassa seuraavaksi? Siksi ammattiyhdistysliike on laajalla rintamalla lähtenyt työtaistelutoimenpiteisiin vastustaakseen lakiesitystä. Tämä on viimeinen niitti.

Sipilän hallituksella on vielä mahdollisuus perua lakiesitys, jonka ainoa tarkoitus on heikentää palkansaajien asemaa. Ay-liikkeen yhteinen rintama on vahva, periksi ei anneta!

Sirkka-Liisa Kähärä