img

vantaalainen kaupunginvaltuutettu

Olen terveydenhuollon ammattilainen ja Vantaan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen toiminut kaupungivaltuutettuna jo usean vuoden ajan, koska haluan olla varmistamassa, että vantaalaisten asukkaiden mielipiteet ja tärkeiksi kokemat asiat tulevat kuulluksi.

Olen vaikuttanut ihmisten arkeen sekä työssäni Myyrmäen terveysasemalla että luottamustehtävissäni Vantaalla.

Kaupunginvaltuustossa pystyn vaikuttamaan siihen, kuinka ihmisten arkeen vaikuttavat asiat etenevät kaupungin hallintokoneistossa.

Mielestäni on tärkeää, että vantaalaisten etu päätöksenteossa otetaan huomioon ja pidän alueen asukkaiden puolta meitä koskevissa asioissa.

Kaupunginvaltuustossa voin vaikuttaa siihen, millaisiin asioihin rahaa kohdistetaan ja millaisia palveluja Vantaa asukkailleen tarjoaa. Hyvään elämään keskeisesti liittyvät asiat, kuten työ, asuminen, liikkuminen ja elinympäristön turvallisuus ovat kaikki asioita, joihin kuntapolitiikassa voidaan vaikuttaa.

Tutustu lisää minuun ja ajatuksiini tältä sivustolta. Jos ajatuksemme kohtaavat, tule mukaan tukiryhmääni!