Kaupunkisuunnittelulla voidaan luoda innostavia lähiliikuntapaikkoja

Liikunnan on oltava helposti saavutettavaa ihmisille. Sen hakeminen kauempaa tai siitä maksaminen on joillekin este liikuntaharrastuksen aloittamiselle. Sen takia liikuntaa, järjestettyä ja ohjattua ”tule sellaisena kuin olet -periaatteella”, on tarjottava siellä, missä ihmiset viettävät ison osan päivästään: päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, työpaikoilla, erilaisissa tapahtumissa ja luontevana osana vapaa-aikaa.

Kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen lähiliikunta. Näin kuitenkin pitäisi olla. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä: Samalla kun rakennetaan ja peruskorjataan vanhoja lähiöitä, olisi otettava tarkasteluun myös lähiliikuntapaikat. Sijaitseeko lähiöissämme ja kaupunginosissamme luontevasti ympäristöön sijoittuvia, usein pienilläkin muutostöillä luotavia ja innostavia lähiliikuntapaikkoja? Aivan varmasti löytyy. Tai kun rakennetaan uusia asuinalueita, voidaanko sinne suoraan kaavoittaa erilaisia lähiliikuntapaikkoja, joita lähdetään toteuttamaan samanaikaisesti ensimmäisten asuinrakennusten ja palvelujen kanssa.

Lähiliikuntapaikoille pääsyn on oltava sujuvaa, jotta se olisi eri-ikäisten asukkaiden saavutettavissa helposti. Ja mikä on sen parempi tapa tutustua alueen uusiin asukkaisiin, saada kavereita tai ystäviä, kuin liikkua yhdessä tutussa ympäristössä.

Urheiluseurat, lukuisten vapaaehtoisten toimijoiden voimin ovat voimavara, joiden arvo kasvaa aina juhlapuheissa. Paljonkohan nämä tuhannet ja taas tuhannet toimijat ovat säästäneet esimerkiksi Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia? Valitettavasti koskaan ei kuntatasolla ole niin hyvä taloustilanne, että monitoimihallin, uimahallin tai jäähallin rakentaminen olisi helppo päätös. Kuitenkin talousarvio ja taloudessa tehtävät päätökset kohdistuvat siihen, mitä arvotetaan ja nostetaan tavoitteiden kärkeen lakisääteisten toimintojen lisäksi. Tehtävissä päätöksissä on kysymys myös hyvin pitkälle filosofiasta: Halutaanko painottaa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin edistämistä vai syntyneiden ongelmien korjaamista?

Sirkka-Liisa Kähärä

Kirjoituksessa esille nostamia asioita käsittelin myös viime viikolla, kun pidin puheenvuoron Vantaan liikuntagaalassa. Muistutin, että myös Vantaa voi omilla toimillaan tukea vantaalaisten hyvinvointia ja, että vähäiselläkin liikunnalla on aina yksilölle terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Kuva: Tommi Matinlassi