Lähiöt tarvitsevat viihtyisämpää rakentamista ja parempaa arvostusta

Omalla asuinalueella viihtyminen on tärkeää, sillä elämä iloineen ja suruineen läheisten ja ystävien  kanssa on eheyttävämpää viihtyisässä kuin vieraassa ja ankeassa ympäristössä. Kymmenet tuhannet suomalaiset asuvat lähiöissä, jotka tarvitsevat lisää palveluja, viihtyisämpää rakentamista ja parempaa arvostusta asuinpaikkana. Valitettavan usein julkisuus käsittelee lähiöitä ongelmien ja puutteiden kautta korjausvelkaisina asuinpaikkoina, joissa asunto on vain paikka yöpymiselle.

Lähiöiden viihtyvyydestä ja vireydestä vastaavat kaikki, niin päättäjät, kuin myös ne, jotka lähiöiden palveluja käyttävät ja siellä asuvat. Kuntien päättäjillä ja virkamiehillä on iso vastuu alueiden tasapainoisesta kehityksestä, jotta kaikki alueet ovat viihtyisiä  ja palvelutarjonta pysyy riittävänä. Päätösten pitää olla ylikunnallisia, jotta pystytään säännönmukaisesti estämään pääkaupunkiseudun alueiden jakaantumista yhä selkeämmin hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin

Asuinalueen maineella on suuri merkitys lähiöiden vetovoimalle

Asuinalueen maineella ja tasolla on suuri merkitys lähiöiden vetovoimalle. Levottomaan ja huonomaineiseen lähiöön ei kukaan halua kotiaan perustaa. Koulushoppailu lähiöstä toiseen on vahva signaali päättäjille siitä, että jotain huonoa on tapahtumassa. Yleensä kyse on joko opetuksen laadusta, alueen palvelujen heikentämisestä, alueen rauhattomuudesta tai siitä, että asukkaiden mielipiteitä ei kuunnella.

Lähiössä, jonka asukkaat kokevat omaksi, on laadukkaat ja toimivat palvelut sekä kulkuyhteydet. Hyvää palvelua ovat muun muassa  valaistus kävelyteillä, erilaiset liikuntamahdollisuudet tai monipuolisia palveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt.

Julkisten tilojen käyttö mahdollistaa osallistumisen monenlaiseen toimintaan. Koulujen liikuntasalien käyttö kaiken ikäisten liikuntaan mahdollistaa erilaisten perheiden osallistumisen. Kirjastot ovat käyttäjilleen arvokkaita monitoimitiloja, joissa ei enää vaadita täydellista hiljaistuutta, vaan joissa lukemisen lisäksi järjestetään keskustelutilaisuuksia, erilaista kerhotoimintaa ja kannustetaan hakemaan tietoa eri lähteistä.

Lähiöiden aktiiviset sosiaalisen median ryhmät, kuten facebook, ovat kanavia, joissa oman alueen tapahtumista kulkee tieto nopeasti sekä asukkaille että asioista kiinnostuneille tahoille. Tieto kaupungin tulevista rakennushankkeista, erilaisista korjauksista tai aurauspäivästä on nopeasti saatavilla. Toisaalta samassa virtuaalisessa todellisuudessa voidaan kysellä lenkki- tai ulkoiluseuraa.

Hyvässä ja toimivassa lähiössä on monipuolinen asukasrakenne, niin kansallisuuksien kuin iän osalta. Ollaan ylpeitä omista lähiöistämme ja osallistutaan aktiivisesti sen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Sirkka-Liisa Kähärä