Liikuntapaikat lähelle!

Useissa kunnissa painitaan vanhojen rakennusten kunto-ongelmien kanssa. Sisäilmaongelmaiset koulut ovat käyttökiellossa ja oppilaat väistötiloissa. Koulujen merkitys asuinalueen viihtyvyydelle on suuri, koska koulu toimii keskeisessä asemassa myös muiden palveluiden järjestämisessä koulupäivien ulkopuolella.

Niin meillä Vantaalla, kuin myös muualla pääkaupunkiseudun kunnissa urheiluseurat ja joukkueet joutuvat jatkuvasti ratkomaan asianmukaisten tilojen löytymiseen liittyvä kysymyksiä. Jatkuva tilojen puute aiheuttaa kiistaa niin järjestöjen välillä kuin myös harrastajien ja kotiväkien kesken. Meneekö kilpajoukkuetoiminta aina pienten nappulajoukkueiden harrastustoiminnan edelle, tyttöjen vai poikien, aikuisten vai lasten vuorot, maksulliset vai ilmaiset toiminnat etusijalle?

Jokaiselle lapselle mahdollisuus liikuntaharrastukseen

Erityisen huolissani olen lasten tilanteen osalta. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa. Siksi maksuttoman liikuntaharrastuksen löytyminen läheltä kotia on tärkeää. Kun kouluja laitetaan remonttiin, osallistumismaksut kohoavat ja matka kotoa harrastuspaikalle pitenee. Tilanne johtaa väistämättä siihen, että yhä useampi lapsi jää ilman harrastusta. Yhä useampi jää myös ilman kokemuksia ystävyydestä, onnistumisesta, joukkuehengestä, yhteispelistä ja tilaisuudesta oppia uutta, kasvaa ja iloita.  Harrastuksen maksuttomuus tai alhainen hinta voi jopa rohkaista uuden harrastuksen pariin.

Liikunnan harrastamisen tukeminen ehkäisee tehokkaasti monia ongelmia. On kyse terveydestä, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja syrjäytymisen ehkäisystä. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että harrastuspaikkoja on riittävästi ja ne ovat lähellä kuntalaisia.

Sirkka-Liisa Kähärä