Mielipidekirjoitus: Sairaanhoitajapulan takana on huono henkilöstöpolitiikka

Pääkaupunkiseudulla käydään kilpailua pätevästä ja ammattitaitoisesta hoitohenkilöstöstä. Pysyvät työsuhteet, koulutus ja kilpailukykyinen palkka ovat asioita, joilla sairaanhoitajia saadaan töihin Vantaalle.

Vantaalla tehdyt henkilöstöpoliittiset päätökset ja toimintatavat ovat yksi syy pahenevaan sijaisten puutteeseen. Sen lisäksi tilannetta on vaikeuttanut kilpailukykysopimuksen aiheuttamat toimet, pidentynyt työaika ja lomarahaleikkaukset.

Sijaispulan lisäksi Vantaan terveyskeskuksista on kesän aikana ja sen jälkeen irtisanoutunut useita sairaanhoitajia.

Tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa ja Apotti-hanke asettaa toiminnalle omat haasteensa, Vantaa päätti muuttaa hoitotyöntekijöiden työajan yleistyöajaksi.

Tämä on tarkoittanut sitä, että työpaikoille on syntynyt kahden kerroksen väkeä. Niitä, jotka saavat pitää ruokatauon työajalla ja niitä, jotka joutuvat pitämään sen omalla ajallaan. Tämä on riippunut täysin siitä, kuinka tarkasti asioista on sovittu työntekijän työehtosopimuksessa.

Vantaa olisi voinut yleistyöajassakin tarjota mahdollisuuden ripeään ruokailuun työajan puitteissa kaikille ja tällä tavoin edistää työyhteisöjen hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhteishenkeä. Epäselvää on, kuinka toiminta monissa paikoissa on voitu järjestää joustavasti silloin, kun hoitajat ruokailevat omalla ajallaan.

Sairaanhoitajat hakeutuvat töihin sinne, missä henkilöstöä arvostetaan.

Työajoilla ja palkalla on merkitystä, mutta niin merkitsee työssä myös työpaikkojen yhteishenki, ilmapiiri sekä työnantajan osoittama arvostus.

Vantaan on aika tajuta, että osaavalle henkilökunnalle on kysyntää ja sitä on osattava kilpailutilanteessa houkutella oikeanlaisella henkilöstöpolitiikalla sekä kilpailukykyisellä palkalla.

Pelkäämme pahoin, että edessä ei ole pelkästään raskas syksy. Osaavat sairaanhoitajat ovat äänestäneet jaloillaan eikä tulijoita ole.

Salla Lindblad-Palo, sairaanhoitaja AMK, Tehy, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Sirkka-Liisa Kähärä, sairaanhoitaja JHL, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mielipidekirjoitus julkaistu Vantaan sanomissa 10.10.2018