Mummot puistoon

Koivukyläläinen SDP:n kaupunginvaltuutettu Sirkka-Liisa Kähärä on huolissaan lähiöissä asuvien senioreiden yksinäisyydestä ja lapsiperheiden tukiverkkojen hajanaisuudesta. Hän toivoo, että eri sukupolvien välistä vuorovaikutusta kehitetään rakentamalla yhteisöllisyyden areenoita asuinalueiden leikkipuistojen yhteyteen.

Lähes päivittäin saamme lukea surullisia tarinoita yksinäisistä vanhuksista, joilla ainoa sosiaalinen kontakti on kodinhoitaja. Yksin asuminen ja yksinäisyys ovat yleisiä ilmiöitä ikääntyvien keskuudessa. 75-vuotta täyttäneistä yksinäisyydestä kärsii yli kolmannes. Kähärä on huolissaan siitä, etteivät ihmiset lähde ulos kodeistaan tarpeeksi.

– Samaan aikaan meillä on erityisesti lähiöissä paljon kaupunkeihin muuttaneita lapsiperheitä ilman tukiverkostoja, Kähärä sanoo.

Kähärän mielestä ohjatun pienten lasten toiminnan oheen voidaan kehittää myös alueen senioriväestölle tarkoitettua ja koordinoitua ulko- ja vuorovaikutustoimintaa. Vetovastuuta toiminnan suunnittelusta voisi hänestä tarjota kaupungille ja järjestöille. Toiminnan koordinoijana voisi toimia esimerkiksi Vantaan Sivistystoimi ja päiväkodit.

– Meidän on kehitettävä uusia tapoja, joilla saamme mummot ja vaarit mukaan leikkipuistojen toimintaan. Yksi tapa voisi olla rakentaa puistomummo- ja vaaritoimintaa Vantaalle. Mummot ja vaarit leikkipuistossa auttavat lapsia kokemaan eri ikäpolvien välistä vuorovaikutusta. Samaan aikaan esimerkiksi puistomummona- tai vaarina toimiminen voisi vähentää yksinäisyyttä, Kähärä sanoo.

– Leikkipuistoihin voitaisiin lasten ja nuorten liikunta- ja leikkivälineiden lisäksi rakentaa myös aikuisille sopivia levähdyspaikkoja ja liikuntavälineitä, jolloin leikkipuistojen kävijämäärä laajenee, Kähärä toteaa.

Yhteiset projektit esimerkiksi asuinalueen siivous- ja kunnostustalkoiden merkeissä voivat Kähärän mukaan rohkaista asukkaita yhteistyöhön.

– Mielestäni meidän olisi tavoiteltava leikkipuistojen ympärille toimintaa, joka rohkaisisi mummo- ja vaari-ikäisiä asukkaita astumaan leikkipuistoon silloin, kun siellä on lapsia ja perheitä. Toisten ihmisten kohtaaminen tutussa pihaympäristössä voi auttaa uusien ihmissuhteiden rakentamisessa ja lievittää näin yksinäisyyttä, Kähärä toteaa.