Palkalla on pärjättävä!

Karut kertomukset suomalaisesta köyhyydestä, syrjäytymisestä ja tilanteesta ulospääsyn toivottomuudesta nousevat yhä useammin esille. Hyvä, että tavallisten ihmisten tarinat tulee julki, sillä kasvavaan vääryyteen olisi pitänyt jo aikoja sitten reagoida.

Heikossa asemassa oleville on periaatteessa olemassa erilaisia tukimuotoja. Ne ovat kuitenkin usein monimutkaisia ja saavutettavissa vasta silloin, kun hätä on jo kasvanut suureksi. Kun ihminen tarvitsisi tukea esimerkiksi työttömyyden, korkeiden asumiskustannusten tai sairauksien seurauksena, ei yhteiskunta pysty tarjoamaan riittävästi ja ennakoiden apua. Köyhyyteen voi ajautua riippumatta siitä, onko työpaikka tai asunto.

Yhä useammin köyhä voi olla ihan tavallinen palkkatyössä käyvä työntekijä. Matalat palkat eivät riitä elämisen kustannuksiin. Pidän järkyttävänä sitä, että koulutetut, ammattitaitoiset henkilöt tekevät työtä, josta saatavalla palkalla ei enää pärjää. Se ei riitä asumiseen, ruokaan, uusiin vaatteisiin saati harrastuksiin. Tämä niin kutsuttu palkkatyököyhyys kärjistyy varsinkin kasvavilla kaupunkialueilla, jossa työmatkat ja asuminen vievät suurimman osan tuloista.

Tähän ammattitaitoisten työntekijöiden liian matalalla palkalla kyykyttämiseen syyllistyvät niin julkinen kuin yksityinenkin työnantaja. Ei siis pidä ihmetellä, miksi nuoret ovat haluttomia hakeutumaan sosiaali- ja terveydenhuollon tai palvelualojen ammatilliseen koulutukseen. Yhdestä työstä saatavalla palkalla ei yksinkertaisesti elä.

Syrjäytymisen kierre on katkaistava

Moni yksinhuoltaja on pienistä palkkatuloista johtuen ajautunut syvempään ahdinkoon. Useimmiten he ovat naisia, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea perheiden päivittäiseen toimeentuloon ja arjen pyörittämiseen. Lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa vahvasti myöhemmin ilmenevään huono-osaisuuteen – tämä syrjäytymisen kierre on katkaistava.

Kun palkka ei riitä elämiseen, on yhteiskunnan tukien kohdistuttava oikeudenmukaisesti ja erilaisten tukimuotojen on toimittava saumattomasti ja ennaltaehkäisevästi. Yhteiskunnan turvaverkon pitää pystyä kannattelemaan jokaista apua tarvitsevaa. Elämiseen riittävä palkka on osoitus ihmisten arvostuksesta. Minä haluan kansanedustajaksi, jotta voin olla varmistamassa, että palkalla pärjää.

Sirkka-Liisa Kähärä

 

Tykkäsitkö blogistani?  Tule mukaan #siku2019-kampanjan tukijaksi