Palkan on vastattava vastuuta ja velvollisuutta

Jokainen meistä haluaa, että työstä maksetaan palkkaa, jolla tulee toimeen. Palkalla pitää pystyä maksamaan vuokrat, ostamaan ruokaa, hankkimaan omat ja lasten vaatteet sekä harrastamaan. Valitettavasti näin ei kuitenkaankaan aina ole. Usein palkka ei riitä elämiseen eikä se myöskään vastaa työn vaativuutta oikeudenmukaisella tavalla.

Varsinkin naisvaltaisilla aloilla työskentelevä ja pääkaupunkiseudulla asuva työntekijä joutuu yhä useammin turvautumaan yhteiskunnan tukeen, jotta pystyisi selviytymään normaalin elämisen kustannuksista seuraavaan palkkapäivään saakka. Kohonneet asumisen kustannukset ja ihmisten vuokranmaksuun riittämättömät palkat näkyvät yhteiskunnalle vuosittain noin 2 miljardin euron maksettuina asumistukina.

Asumisen kustannukset nousevat ja samalla palkkakehitys on hidasta

Asumisen kustannukset ovat nousseet enemmän kuin hinnat tai palkat. Vertailtaessa palkkojen ja asumisen kustannusten kehitystä erot ovat huikeat. Samaan aikaan työn vaativuus kasvaa, tehtävät monimutkaistuvat ja työntekijät kouluttautuvat erilaisiin erikoistehtäviin. Palkkakehitys on kuitenkin hidasta.

Työn vaativuuden kasvu esimerkiksi julkisella sektorilla ei ole lisännyt palkkausta. Viime viikolla uutisoitiin esityksestä, jossa  sairaanhoitajien rajoitetun lääkemääräysoikeutta laajennettaisiin. Asia on hyvä, sillä se lisää asiakas- ja potilastyytyväisyyttä, nopeuttaa hoidon saamista ja vähentää turhaa odottelua. Valitettavasti lääkkeitä määräävät hoitajat harvoin saavat palkankorotusta, vaikka vastuu ja velvollisuudet työtehtävissä lisääntyvät. Kuinka silloin palkka vastaa työn vaativuutta ja edistää sitä, että rahat riittävät arkeen?

Sirkka-Liisa Kähärä