Perhevapaauudistuksen aika on NYT

Isäni oli tärkeä ja ikävä isää kohtaan ei häviä koskaan. Muistan vuosien jälkeenkin, että meillä oli samantapainen huumori, samanlainen tapa tehdä asioita ja reagoida eri tilanteisiin.  Jokaisella pitäisi olla elämässään isähahmo, jonka kanssa voi tehdä erilaisia asioita, kuin äidin kanssa. Oli tuo hahmo sitten kuka tahansa.

Perheiden, mutta myös niin isien, äitien, työyhteisöjen kuin koko yhteiskunnankin etu on, että vanhemmat käyttävät oikeuttaan perhevapaisiin. Molemmilla vanhemmilla on oikeus lastenhoitoon ja perhevapaisiin. Vaikka kaikki tunnustavat molempien vanhempien tarpeen lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyen, silti isät käyttävät vain noin 10 prosenttia kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä. Vaikka isävapaita pidetään yhä enemmän, ei määrä ole riittävä.

Usein isät eivät käytä oikeuttaan pidempään perhevapaaseen yksinkertaiseksi siksi, että perheen tulot tippuvat liikaa. Valitettavasti myös vanhat luutuneet asenteet isän ja äidin roolista vaikuttavat vapaiden pitämiseen. Työyhteisöllä ja siellä vallalla olevilla asenteilla on vaikutusta, vanhempainvapaat on totuttu ajattelemaan äitien ratkaisuksi. Lisäksi vanhempainvapaan pitämiseen vaikuttaa työn epävarmuus ja myös perheen toisen vanhemman, äidin, asema työmarkkinoilla.

Seuraavalla hallituskaudella perhevapaauudistus pitää saada liikkeelle ja molemmille vanhemmille todellinen mahdollisuus osallistua lasten hoitoon. Suurista puheista huolimatta Sipilän hallitus ei saanut minkäänlaista perhevapaauudistusta aikaiseksi.  Se jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Siksi seuraavan hallituksen on otettava perhevapaauudistus ykkösasiaksi, kyse on vanhempien ja työmarkkinoiden tasa-arvon asiasta.

Sirkka-Liisa Kähärä