Sipilän hallitus voi ratkaista kiistan irtisanomislaista

Maanantaina alkoi JHL:n kahden päivän lakko. Julkisuudessa on nostettu esiin syyttävä sormi kohti JHL:a ja työntekijöitä siitä, että lapset ja vanhukset jäävät ilman ruokaa ja siistejä tiloja.  Nykyhallituksen 3,5 vuoden aikana lapsilta ja vanhuksilta on leikattu surutta. Se on vain julkisuudessa todettu, mutta ei hallitusta ole syytetty heitteillejätöstä.

Julkisen sektorin hyvinvointipalveluja tuottavilla aloilla työntekijöillä on oikeus poliittiseen lakkoon. Näihin aloihin on viimeisten vuosien aikana iskeneet muun muassa kilpailukykysopimus työajan pidennyksineen, lomarahoista on leikattu 30 % ja ansioturvasta leikattu 100 päivää. Hallituksen politiikka ja työntekijöiden työn väheksyminen on saatava pysäytettyä. Siksi JHL ja monet muut ammattiliitot ovat työtaistelutoimenpiteissä mukana, puolustamassa työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Haluaako hallitus kuunnella?

Maan hallitus voisi halutessaan pysäyttää ja poistaa lakiesityksen valmistelun. Pyytää ammattiliittoja yhteiseen, puhtaaseen neuvottelupöytään katsomaan, mitä työllisyyden lisäämiseksi voidaan tehdä. Ammattiliitoilla on jo esityksiä valmiina. Eri asia on, että haluaako hallitus niitä kuunnella Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Irtisanomissuojan heikennysten lakivalmistelu alle 10 hengen yrityksissä ei lisää työpaikkoja eikä tuottavuutta. Tämä on monen asiantuntijan suusta todettu useaan kertaan. Lisäksi työntekijän voi nykyisinkin irtisanoa henkilöön perustuvin syin. Näyttääkin vahvasti siltä, että pienyrittäjät eivät osaa käyttää lain suomia keinoja. Irtisanomislakikiistassa on kyse täysin poliittisesta ja ideologisesta pääministeri Sipilän (kesk) sekä Suomen Yrittäjien tavoitteista.

Jos irtisanomissuojaa heikennetään, johtaa se kahden tason työmarkkinoille. On niitä työntekijöitä, joilla on parempi työsuhdeturva kuin toisilla. Lisäksi se kohdistuu naisvaltaisille aloille, joilta tämä hallitus on todistetusti leikannut jo nyt enemmän. Jos irtisanomislakiesitys menee eduskuntaan niin, kuin sitä on nyt ajettu ja se toteutuu, voitte olla varmoja, että tulevaisuudessa irtisanomissuojan heikennykset koskettavat myös muita yrityksiä paljon laajemmin.

Sirkka-Liisa Kähärä