img

Sirkka-Liisa Kähärä, SDP:n kaupunginvaltuutettu, hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja ja aluepäällikkö Vantaalta

Hei

Olen Sirkka-Liisa Kähärä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja, Vantaan kaupungin valtuutettu sekä Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan puheenjohtaja.

Olin ensimmäisissä hyvinvointialueen vaaleissa Vantaan ja Keravan alueen ääniharava ja nyt olen ehdolla eduskuntaan.

Ohessa tärkeimmät teemani, joita tulen viemään kansanedustajana eteenpäin:

Hyvinvointi on rakennettu yhdessä

Suomen hyvinvointi on rakennettu yhdessä ja sen pysyvyydestä on huolehdittava yhdessä. On tärkeää, että työntekijöiden palkkauksen riittävyydestä ja työhyvinvoinnista sekä ylipäätänsä reilusta työelämästä huolehditaan. Tähän tehtävään tarvitaan ammattiliittojen lisäksi työnantajia ja valtiota, joka on mukana tukemassa tehtyjä ratkaisuja esim. lainsäädännön ja veroratkaisujen avulla.

Palkalla on pärjättävä

Palkansaajat pitävät Suomea pystyssä, he tekevät työnantajalle tuloksen. Valitettavasti Suomessa on pienipalkkaisia ja alipalkattuja kokoaikaisesti työtä tekeviä työntekijöitä, jotka eivät tule palkallaan toimeen, vaan joutuvat hakemaan saadun palkan lisäksi esim. asumistukea ja toimeentulotukea. Meillä on lisääntynyt osa-aika- ja pätkätyöt, osa on pakotettu itseyrittäjyyteen, jolloin yritykset saavat painettua palkka- ja sosiaaliturvan kuluja alas. Saman aikaan ihmiset, jotka tekevät yhtä tai kahta työtä, joutuvat hakemaan yhteiskunnalta tukea, jotta pärjäisivät. Tällä tavalla toimivat työnantajat siirtäneet palkkakuluja yhteiskunnan maksettavaksi ja se ei ole oikein.

* Jokaisen ihmisen tulee saada työstään palkkaa, jolla pärjää omassa elämässä ilman yhteiskunnan toimeentulo- ja asumistukea.
* Ihmisille on tarjottava kokoaikaista työtä eikä osa- ja määräaikaisia työsuhteita.

Iloa ikääntymiseen vakautta vanhuuteen

Ikääntyminen ja vanhuus on yksilöllistä. Siksi se on myös monin tavoin erilaista, eikä ikääntyneitä tai vanhuksia voida kohdella yhtenäisenä ryhmänä. Osa on aktiivisia kulttuurinharrastajia, liikkujia, sosiaalisia ja erilaisissa ryhmissä toimivia ihmisiä. Toisaalta taas erilaiset sairaudet voivat vaikuttaa toimintakykyyn tai muistiin, mutta oman elämän hallinnan tunne, läheiset ja tarjotut palvelut vaikuttavat paljon kokemukseen elämän laadusta.

Hyvinvointia edistävät palvelut ehkäisevät sairauksia ja lisäävät elämänlaatua. Talouden kannalta on järkevää panostaa sairauksia ennalta ehkäisevään toimintaan yhdessä julkisten palvelujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Vanhusten hoito on monin paikoin kriisiytynyt. Vuosia on ollut liian vähän hoitopaikkoja ja henkilöstöä pitämään huolta niistä vanhuksista, jotka ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat. Valitettavasti kunnissa on kuviteltu, että palveluista voidaan säästää jatkuvasti ja että kaikki yksityiset palvelujen tuottajat toimivat sopimusten mukaan. Siksi tarvitaankin selkeitä toimenpiteitä

*Hoitajien palkkaus on nostettava työn vaativuuden tasolle
* Hoitajia on lisättävä, varsinkin kriittisiin työvuoroihin.
* Vanhuspalveluihin on saatava lisää työntekijöitä, lisää koulutusta, selkeitä urapolkuja, pysyvää henkilöstöä ja parempaa työhyvinvointia.
* Ikääntyvien ja vanhusten palveluissa on vahvistettava ennalta ehkäisevää toimintaa yhteistyössä alan järjestöjen kanssa.

Aktiiviset ja hyvinvoivat ikääntyneet ja vanhukset tuovat elämäniloa ja kertovat elämän kulusta, joka on tiivis osa elämää. Hyvinvointiyhteiskunnan on huolehdittava kaiken ikäisistä ihmisistä