omaiset

Monipuolisilla ja laadukkailla aterioilla on suuri merkitys vanhuksille

Vanhuspalveluiden hoidon ja hoivan aterioiden laadusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella käydään vilkasta keskustelua. Vanhuspalveluiden aterioiden on oltava laadukkaita ja monipuolisia. Hyvin toteutettu ateriahetki lisää niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia ja ylläpitää terveyttä. Valitettavasti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tavoite ei ole aina toteutunut ateriapalveluja tuottavan yrityksen Attendon toimesta.

Lukuisia palautteita ja ongelmia
Vuoden 2023 alusta lähtien on ollut lukuisia ongelmia Attendon tuottamiin aterioihin liittyen. Näitä palautteita ja ongelmia selvittävät hyvinvointialueen esimiehet viikoittain. Näiden selvitysten perusteella Tehdyistä virheistä johtuen Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on saanut Attendolta hyvitystä maksuista.

Epäonnistuneeseen ruokailukokemukseen on useita syitä. Yksityiselle ateria- ja puhtauspalveluille on tyypillistä henkilöstön vaihtuvuus, ammattitaitoisen henkilöstön vaikea saatavuus, vähäinen koulutus ja pikainen perehdytys, mikä aiheuttaa sen, että virheitä syntyy. Lisäksi viikonloppuisin ja iltaisin henkilöstö pidetään minimissä kustannussyistä. Voitot näissä yrityksissä tehdään säästämällä työntekijöiden määrästä ja heille maksettavista korvauksista. Tiedämme myös, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vanhusten hoidossa ja hoivassa pulaa henkilöstöstä. Tällöin ohjeista tiedottaminen, muutosten noudattaminen tai yhteistyöstä sopiminen on hankalaa, kun työntekijät vaihtuvat eikä henkilöstöä ole aina riittävästi.

Valitettavasti ostopalveluaterioihin liittyvät ongelmat kohdistuvat varsinkin sairaisiin vanhuksiin, joista kovin harva pystyy vaikuttamaan siihen, mitä päivittäin suuhunsa laittaa. Pahimmassa tilanteessa ovat ne vanhukset, joilla ei ole omaisia, läheisiä tai kykyä sanoin ilmaista ruoan laadussa olevia puutteita. Onneksi omaiset ja läheiset ovat antaneet palautetta niin päättäjille kuin myös suoraan hyvinvointialueen johdolle.

Palautteista on hyötyä, mutta ei riittävästi
Viime kuukausina olen saanut kuvallisia palautteita siitä, miltä vanhuspalvelujen lounas ja päivällinen voi näyttää tai miten aterioita syödään muovilusikoilla. Erilaisia ruskean ja keltaisen sekä harmaan värisiä mössöjä tarjotaan riippumatta siitä, onko ruoka kypsää tai syökö vanhus itsenäisesti ateriansa pureskellen. Tämän jutun yhteydessä olevassa kuvassa näyttää siltä, että vanhus on saanut peruna- ja jauhelihasosetta. Siinä piti olla tilauksen mukaan perunoita ja lihapullia.

Kun ruoasta on annettu palautetta, niin pahoittelujen kera, ovat syyksi paljastuneet virheet ruoan valmistusketjuissa, liian vähäinen henkilöstö, kieliongelmat, henkilöstön vähäinen koulutus tai se, että sovituista tarkastuksista ei ole huolehdittu. Palautteiden perusteella hyvinvointialueen virkamiesjohto ja Attendo ovat tarkentaneet poikkeustilanteiden ohjeita, varmistaneet lisäkoulutusta ja päivittäneet laadunvarmistuksen prosesseja. Selvitysten jälkeen ei ole kuitenkaan varmaa, että seuraavalla aterialla asiakas saa parempaa, laadukkaampaa ja syötävämpää ruokaa. Onko niin, että vanhuspalvelujen asiakkaiden ja asukkaiden on tyydyttävä siihen, mitä tarjotaan ja että mielekkään ruokailun tavoite toteutuu hyvin satunnaisesti.

Tosiasiassa varsin suuri vastuu vanhuspalvelujen hoidon ja hoivan aterioiden laadusta jää omaisille ja läheisille. Jos virheisiin tai laadun poikkeamiin ei jatkuvasti puututa, niin silloin niistä tulee vallitseva käytäntö ja vanhuspalvelujen asiakkaat ja asukkaat kärsivät niistä eniten. On siis erittäin tärkeää, että nykytilanne muutetaan paremmaksi mahdollisimman pian, vaikka tämä tarkoittaisi myös nykyisten ateriapalvelusopimusten irtisanomisia.

Terveisin
Siku