rahoitus

Vantaa kasvaa ja kehittyy – palveluja tarvitaan myös vanhoissa keskuksissa

Vantaa kasvaa tuhansilla asukkailla vuosittain. Kasvu tarkoittaa sitä, että uusia asuntoalueita ja palveluja pitää rakentaa lisää. Keskittyminen uusien asuinalueiden ja palvelujen rakentamiseen on aiheuttanut sen, että osa vanhoista keskuksista on jäänyt uinumaan ruususen unta. Niissä rakenteet rapistuvat ja palvelut kaikkoavat sekä asukaskunta yksipuolistuu. Ne, joilla on rahaa ja tarpeita, jotka liittyvät harrastuksiin, työhön tai koulutukseen hakeutuvat alueille, joista palveluja saa helpommin.

Vantaan vahvuus on sen monipuolisuus, pienistä ja vanhoista keskuksista uusiin ja suuriin keskuksiin. Vantaan vanhojen keskustojen peruskuntoa, eri kaupunginosissa, on selvitetty. Pelkkä pintojen ehostus ei riitä, jos alueiden asukkaita, eri järjestöjä, yrityksiä, poliitikkoja ja virkamiehiä ei saada mukaan keskustojen kaavoituksen tarkasteluun, palvelujen suunnitteluun ja ideointiin. Vanhojen keskustojen uusien palvelujen rakentamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen on varattava rahaa. Järkevää on myös purkaa vanhentuneita ja rapistuneita rakennuksia, mikäli peruskorjaus maksaisi kohtuuttomasti.

Varsin moni vanhemmista kaupunkikeskuksistamme on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Siksi olisi erittäin luontevaa rakentaa alueille isojakin yksiköitä, joissa on esim. kauppa- ja ravintolapalveluita, harrastuspalveluita sekä julkisia palveluita. Nämä olisivat paikkoja, joihin voisi kävellä, tulla julkisilla ja autoilijoille riittäisi myös parkkipaikkoja, esim. maan alla. Kyse on ennen kaikkea kaavoituksen mahdollistamisesta, investointirahoituksen ohjauksesta ja uudenlaisen kaupunkikuvan luomisesta, jossa palvelut ovat ns. keskellä kylää. Mielestäni nyt on aika investoida keskeisillä paikoilla oleviin vanhoihin keskuksiin. Hyvät palvelut ja helppo liikkuminen houkuttelevat myös uusia, eri-ikäisiä asukkaita, vanhemmille asuinalueille.

Tiedän, että näitä uuden rakentamisen ja investointien paikkoja vanhoista keskustoista ja niiden läheisyydestä varmasti löytyy. Tarvitaan vain tahtoa, tavoitteita ja yhteistyötä.

Terveisin
Siku