uimahalli

Milloin Elmon uimahalli valmistuu?

Vantaalle on valmistunut uimahalli edellisen kerran vuonna 1982 eli siitä on kulunut 42 vuotta ja kaupunki on kasvanut sen jälkeen n. 130 000 asukkaalla. Elmon uimahalli on yksi odotetuimmista ja tarpeellisimmista liikuntapaikoista, joka rakentuu kovin hitaasti ja aikaa on tuhraantunut eri työvaiheita odotellessa. Valmistumista viivästäviä syitä ovat olleet mm. kesälomat, suunnitelmiin tehtävät viime hetken tarkistukset tai rakentamisen projektin keskeytyminen jostain muusta syystä. Alkujaan Elmon uimahallin piti valmistua vuoden 2024 lopussa. Kaupungin verkkosivuilla todetaan, että uimahallin rakentaminen alkaa vuonna 2023. Elmon urheilupuiston alueelta metsää kaadettiin syksyllä 2021 ja sen jälkeen odotettiin vuosi, kunnes syksyllä 2022 aloitettiin maansiirto- ja pohjatyöt Elmon urheilupuiston alueella. Syksyllä 2023 työt taas loppuivat ja nyt odotellaan, että alueella jotain tapahtuisi.

Suunnitelmien ja rakentamisen aikataulut venyvät
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa, elokuussa 2023, oli Elmon urheilupuiston rakentumisen esittely kaupunkiympäristön toimialalta. Tällöin kerrottiin, että Elmon uimahallin on rakennettu vuoden 2025 loppuun mennessä ja että vuoden 2026 tammi-maaliskuun välisenä aikana tehdään käyttöönottoon liittyviä testauksia. Uimahalli avattaisiin käyttäjille maalis-huhtikuussa 2026. Esittelyssä todettiin myös, että urakkakilpailutuksen tuloksesta päätetään joulukuussa 2023. No, ei ollut yllätys, että suunnitelmat taas venyivät.

Kun yksi jos toinenkin alueella liikkuja ihmettelee Elmon alueen pysähtynyttä tilaa, niin kysyin kaupunkiympäristön toimialalta, miksi rakentaminen ei edisty ja kuinka kauan pitää odottaa, että jotain tapahtuu? Sain vastauksen, että Elmon uimahallin urakkakilpailutus on viivästynyt suunnitelmien tarkistustarpeiden takia eli töitä ei ole saatu käyntiin suunnitelmien mukaisesti vuodenvaihteessa 2023-2024. Kysymys herääkin, että miksi suunnitelmien tarkistuksia ja urakkakilpailutusta ei voinut aloittaa aikaisemmin, kun tiedettiin, milloin maanrakennustyöt loppuvat?

Urakkakilpailutus on käynnissä ja hyvin optimistisesti kerrotaan, että urakoitsijan valinta pitäisi tulla päätöskäsittelyyn maaliskuun kaupunkitilalautakuntaan, mikäli hyväksyttävissä olevia tarjouksia saadaan. Tällöin rakentaminen voisi nopeimmillaan alkaa huhti-toukokuussa 2024 ja rakentamisen tavoite olisi 2 vuotta eli uimahallin pitäisi valmistua huhti-toukokuussa 2026.

Tarvitaan viestinnän tehostamista ja etupainotteisuutta
Yllä mainitussa vastauksessa näkyy epävarmuus siitä, että urakoitsijavalinta saataisiin päätökseen maaliskuun kaupunkitilalautakuntaa ja että saataisiin hyväksyttävissä olevia tarjouksia. En halua maalata piruja seinälle, sillä Elmon uimahalli valmistuu joskus. Tällä rakentamisen vauhdilla huippusaavutus on, jos uimahalli valmistuu ja voidaan ottaa käyttöön vuonna 2026. Siksi Elmon urheilupuiston ja uimahallin rakentamista seuratessa ei ole ihme, että alueella liikkujat epäilevät uimahallin valmistumisaikataulua. Epäluottamusta vahvistaa myös se, että rakentamisen viivästyksistä ei tiedoteta avoimesti vantaalaisille.

Vantaalla on kokemusta siitä, että hyvistäkin rakentamisen kohteista saadaan julkisuudessa aikaa valtava epäilyjen huhumylly, jos viestintää ei tehdä ajoissa. Kun tiedotusvälineet ja some-viestintä seuraavat tehokkaasti Vantaan kaupungin isojen rakentamiskohteiden edistymistä, varainkäyttöä ja urakoitsijoita, niin kaupungin kannattaisi tiedottaa rakentamiskohteista mahdollisimman avoimesti ja ennakoivasti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Elmon uimahallin ja urheilupuiston rakentamisen edistymisestä tai viivästymisestä on syytä viestiä vantaalaisille suunnitelmallisesti ja useasti. Näin vältytään turhilta huhuilta.

Terveisin
Siku

Talousarviot esitetään joka syksy, mutta Elmon uimahalli etenee hitaasti

Vantaan vuoden 2023 talousarvio hyväksytään lopullisesti valtuustossa 14.11. Sosialidemokraattien määrärahaesitykset kohdistuivat pääsääntöisesti kaupungin henkilöstöön sekä lapsiin ja nuoriin. Esityksemme henkilöstön palkkauksen, henkilöstön saatavuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen menestyivät odotettua paremmin. Työntekijöitä on arvostettava ja Vantaan on oltava hyvä työnantaja, jotta ammattitaitoinen henkilöstö myös pysyy Vantaalla.

Esityksemme kouluruoan arvostushankkeesta menestyi. Se tarkoittaa ateriamäärärahojen suunnitelmallista nostoa nyt ja seuraavina vuosina. Samoin osana hanketta edistetään kouluruokailun kulttuuria. Koulujen pitkät lomat voivat aiheuttaa perheissä ongelmia. Esityksestämme, osana perhe- ja työelämän yhteensovittamista, pilotoidaan koululaisten syys- ja hiihtolomiin ohjattua toimintaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio
Hyvinvointialueen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys julkaistiin viime torstaina. Julkaistu talousarvioesitys mahdollistaa sen, että tarjoamme asukkaille laadukkaat palvelut nykyisen palveluverkon kautta ja varmistetaan henkilöstön saatavuus. Kärkitavoitteina on, että palveluihin on päästävä nykyistä nopeammin, henkilöstötilanteen on muututtava paremmaksi ja henkilöstön hyvinvointia on vahvistettava. Hyvinvointialueen talousarvio ja -suunnitelma hyväksytään aluevaltuuston joulukuun kokouksessa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluista tuotetaan 60% ostopalveluina, mikä on toiminnan kustannusten, huoltovarmuuden ja ennustettavuuden kannalta erittäin huono tilanne. Yksityisillä palveluntuottajilla on hintojen nostopaine todella kova, jopa 20-30%. Samasta asiasta on kyse, kun Attendo irtisanoo merkittävän osan sopimuksista, joita sillä on vanhusten hoivakodeissa. Myös muut yritykset ovat tehneet näin. Siksi hyvinvointialueella on tehtävä palveluihin muutoksia siten, että nykyistä suurempi osa palveluista tuotetaan ns. omana toimintana.

Elmon uimahalli odottaa rakentajia
Koillis-Vantaan uimahallia on odotettu 1980-luvulta lähtien. Jo edellisellä kaudella valtuustossa ja virkamiehiltä löytyi yhteinen tahtotila Elmon uimahallin toteuttamisesta. Talousarviossa näkyy myös Elmon uimahallin rakentamiseen varatut määrärahat ja aikataulut, samoin alustavat suunnitelmat on tehty. Kuitenkin suunnitelmien eteneminen toiminnaksi on todella hidasta. Virkamiesten tahtotila näyttääkin olevan edelleen se, että Koillis-Vantaalle rakennettavia palveluja, jota myös Elmon uimahalli on,  ei tarvitse kiirehtiä.

Syksyllä 2021 kaadettiin Elmon urheilupuiston alueelta puut, sen jälkeen maastossa ei ole tapahtunut mitään. Viimeisin tieto on, että alueen esirakentaminen alkaisi loppuvuodesta. No, toki joulukuun viimeinen viikkokin on loppuvuotta, mutta kiire tulee, jos kaikki rakentamisen vaiheet etenevät näin takkuisesti.

Minä ja monet muut poliittiset päättäjät ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että Elmon uimahalli valmistuu  vuonna 2025. Asiasta on myös yhdessä Vantaan valtuustossa päätöksiä tehty. Siksi Elmon uimahallin rakentamisen toteuttaminen aikataulussa on tehtävä siten, kuin se on yhdessä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sovittu.

Oikein hyvää ja raikasta marraskuuta!

Terveisin
Siku

Vantaan kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 16.11.2020

Alla kolme tiivistettyä puheenvuoroani talousarviokeskustelusta:

Vantaan työntekijät ovat osaavia ja sitoutuneita
Korona-ajan toimenpiteet ovat osoittaneet, että Vantaan kaupungin työntekijät ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja muutoskykyisiä, nopeallakin aikataululla, ja jopa toisen ammattiroolin edellyttämiin töihin

Ammattitaitoisen henkilöstön puute on ollut sosiaali- ja terveyspalveluissa jo pidempiaikaista, ei pelkästään koronasta johtuvaa. Vastaanotot ovat ruuhkautuneet ja puhelinpalvelut tarvitsivat ulkopuolisia ostopalveluja, jotta kuntalaisten puheluihin pystytään vastaamaan. Siksi on erittäin tärkeää, että jo olemassa olevan ammattitaitoisesta henkilöstöstä pidetään kiinni ja heidän työhyvinvointiinsa panostetaan.

Kaupungin tuki- eli runkopalvelut ovat tärkeä osa kaupungin huoltovarmuutta. Ateria-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen on toimittava kaikissa tilanteissa, myös kriiseissä. Palvelut voidaan parhaiten varmistaa, mikäli ne järjestetään kaupungin omana toimintana, omalla henkilöstöllä.

Mäntsälä on ulkoistanut vuosia ateria- ja siivouspalvelujaan vuosikymmeniä. Konsulttiselvityksen jälkeen ateria- ja siivouspalvelut palautetaan Mäntsälässä täysimääräisesti omaksi toiminnaksi ensi heinäkuusta lähtien, koska ruoka- ja siivouspalvelujen keskittäminen kunnan omaksi työksi on selvästi kustannustehokkain tapa.

Siksi on järkevää, että myös Vantaalla tehdään kattava selvitys Vantin palvelujen järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitykseen sisällytetään eri vaihtoehdot toimintojen järjestämiseksi ja kokonaisvaikutusten arviointi.

Liikuntatiloista perittäviä käyttömaksuja ei koroteta
Tämän syksyn talousarviovalmistelujen yhteydessä on keskusteltu mm. liikuntapalvelujen 250 000 euron tulotavoitteista ja liikuntatiloista perittävistä seurojen käyttömaksuista. Jokainenhan tietää, että mikäli maksuja nostetaan, ne liukuvat suoraan harrastajille ja heidän perheilleen.

On puhuttu maksu-uudistuksen tarpeesta siksi, että seurojen välinen toiminta tasa-arvoistuisi ja liikunta mahdollistuisi kaikille matalalla kynnyksellä. Fakta on kuitenkin se, että jos tällaiseen järjestelmään lähdettäisiin, niin liikuntaseurat kustantaisivat kaupungin mahdollistaman avoimen ja matalan kynnyksen toiminnan.

Monet seurat ovat tehneet etukäteen laskelmia asiaan liittyen ja todenneet, että liikuntapalveluille suunnitellut tulotavoitteet ylittyisivät moninkertaisesti. Tämä kai ei ole uudistuksen tavoite? Samaan aikaan seuroille kerrottiin, että liikuntatilojen maksukorotuksille olisi siirtymäaika, että aina ei tarvitsisi maksullisista tiloista maksaa, vaan asiaa arvioitaisiin erikseen. Lisäksi osa tiloista olisi maksuttomia.

Jos liikuntatilojen maksuperusteita halutaan uudistaa, niin uudistuksen pitää olla niin selkeä, että jokainen seura tietää, mikä maksaa, minkä verran maksaa ja mikä ei maksa. Jos asiaa halutaan edistää niin pelkkä poliitikoista ja virkamiehistä koottu työryhmä ei riitä, vaan valmisteluun on otettava mukaan myös liikuntaseurat. Onneksi talousarvioneuvotteluissa tulotavoitteesta luovuttiin, eikä liikuntatilojen käyttömaksuja seuroille koroteta.

Yhteistyön ja avoimuuden kaupungin virkamiesten taholta pitäisi koskea kaikkea harrastustoimintaa. Ennen talousarvioneuvotteluja oli tarkoitus leikata järjestöjen avustuksista 60 000 euroa. Järjestöjen tehtävä, varsinkin 3. sektorin järjestöjen, on tuottaa merkityksellistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Siksi yksipuolinen maksujen korottaminen tai järjestöavustuksista leikkaaminen ei edistä vantaalaisten hyvinvointia, vaan lisää syrjäytymistä. Leikkausten sijaan kannattaisikin katsoa, miten, myös taloudellisesti vaikeina aikoina, kaupunki ja erilaiset järjestöt voivat edistää yhteistyötä vantaalaisten hyväksi.

Nyt on Elmon uimahallin aika
Vuosien saatossa (lähes 40 vuotta) valtuutetut ovat tehneet aloitteita Elmon uimahallin rakentamiseksi Koillis-Vantaalle. Elmon toteutuminen käynnistyi toden teolla edellisen valtuustokauden aikana, kun kaikista valtuustoryhmistä löytyi valtuutettuja, jotka olivat hanketta valmiita edistämään.

Tällä valtuustokaudella asiaan liittyviä selvityksiä ja päätöksiä on viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Joulukuusta 2019 olen yhdessä muiden poliitikkojen, liikuntapalvelujen ja kuntatekniikan virkamiesten kanssa tehneet hyvää, keskustelevaa ja merkityksellistä yhteistyötä. Hanke etenee suunnitellusti, puolin ja toisin saadaan ajankohtaista tietoa ja luotetaan toisiimme.

Nyt seuraava vaihe päätöksenteon edistämiseksi on se, että hankkeen kustannuslaskelmat saadaan aikataulussa päätöksentekoon. Kokemuksesta voin suositella yhteistyömallia muihin hankkeisiin, myös muille palvelualuille.

Mukavaa marraskuuta!

Siku