Tasa-arvoa on edistettävä muuttamalla rakenteita

Nuorten naisten ja ylipäätänsä naisten vähäisestä osallistumisesta politiikkaan ja poliittiseen päätöksentekoon keskusteltiin jo silloin, kun aloittelin omaa kuntapoliittista uraani 1990-luvun alussa.

Sanavalmiina nuorena naisena miehisessä ympäristössä toimiminen ei ollut minusta kuitenkaan hankalaa. Kuitenkin samaan aikaan oli välttämätöntä perehtyä asioihin hyvin, jotta pystyi lunastamaan paikkansa.

Päätöksenteon kulttuuri on edelleen miesvaltainen

Päätöksenteon kulttuuri ja sen rakenteet suosivat edelleen miehiä.
Väitän tämän osaltaan johtuvan siitä, kun kokouksiin osallistuvien, pääsääntöisesti miesten, ei ole tarvinnut paljoakaan pohtia lainsäädännön tai kuntapäätöksenteon vaikutuksia omaan perhe-elämään.

Lähes aina kokoukset ovat iltaisin työpäivän jälkeen. Tehtävistä riippuen jopa useampana iltana viikossa. En muista kertaakaan, että juuri isäksi tullut tai pienten lasten isä olisi tuskaillut lastenhoito-ongelmiaan valtuuston- tai lautakuntien kokouksien ajaksi.  Perheen lisäykseen liittyvät ajankäytön ongelmat ja niiden ratkaiseminen kuuluvat hyvin vahvasti edelleenkin naisten tehtäviin.

Vaikka erilaiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet huikeasti, ovat kokouskäytännöt uudistuneet vain vähän sitten 1990-luvun.  Tästä esimerkkinä nostan esille edelleen vähäisellä käytöllä olevan etäosallistumisen kokouksiin. Se ei edelleenkään ole läheskään aina mahdollista.  Uskon, että jos näitä uusia tapoja otettaisiin hanakammin käyttöön myös naisten osallistuminen ja mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa nykyistä tehokkaammin helpottuisi.

Tasa-arvon edistäminen yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa on edelleen ajankohtaista. Naisten asema politiikassa on toki vuosikymmenten aikana noussut, mutta edelleen miehisen kulttuurin toimintamallit ja tavat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Näiden toimintamallien rikkomisessa riittää tehtävää.

Yksi tapa edistää naisten asemaa on huolehtia äänestämällä, että eduskuntaan valitaan kansanedustajaksi naisia. Minä olen ehdolla kansanedustajaksi, tuetko minua?

Iloista kansainvälistä naistenpäivää 2019!

Sirkka-Liisa Kähärä

ps. Kuvassa minä ja Asta Heikkilä toivotamme hyvää huomenta ja  kansainvälistä naistenpäivää Koivukylästä vuonna 2018

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran 8.3.2018, muokattu 7.3.2019