Verot kansan verta juo?

Veroista ja niiden määrästä puhuttaessa on hyvä huomoida, että SDP haluaa tiivistää veropohjaa, mutta toisaalta laskea palkansaajien verotusta. Kyse on oikeudenmukaisesta verotuksesta, ei himoverottamisesta.

Verovuoden 2017 veronpalautukset maksetaan huomenna 11. joulukuuta 2018. Kun taasverovuoden 2017 jäännösveron ensimmäinen erä maksettiin viime maanantaina 3.12.2018 ja toinen erä 1.2.2019.

Edellä mainitun saajat ovat iloissaan, viimeksi mainitun eivät niinkään. On itsestään selvää, että tuskin kukaan veroja, varsinkaan jäännösveroja, jotka myös mätkyinä tunnetaan, mielellään maksaa.

Veronmaksun tuskaa lievittää se, kun tietää, että veroja käytetään meidän yhteisten palveluiden tuottamiseen, lasten päivähoitoon, vanhuspalveluihin ja terveydenhoitoon.

On tuiki tärkeää keneltä ja kuinka paljon veroja peritään. Annetaanko veronhuojennuksia hyvätuloisille ja metsänmyyjille?

Verotuksella voidaan torjua eriarvoisuutta

On myös vaihtoehtoisia esityksiä. Verotuksella pyritään torjumaan eriarvoisuutta alentamalla pieni- ja keskituloisten ja kuluttamisen verotusta.

Toisaalta tiivistetään veropohjaa muun muassa laittamalla vakuutuskuoret samaan kohteluun muiden sijoitusmuotojen kanssa, poistetaan veropohjan kannalta huonot yrittäjätulo- ja metsälahjavähennykset. Puututaan lopultakin tosissaan harmaaseen talouteen.

Poliittiset kilpailijat pyrkivät leimaamaan SDP:n himoverottajaksi. Se ei pidä paikkaansa. Edellä mainitut toimenpiteet ovat otteita SDP:n vero-ohjelmasta, siihen tutustuminen paljastaa, että kyllä SDP haluaa tiivistää veropohjaa, mutta toisaalta laskea palkansaajien verotusta. Kyse on oikeudenmukaisesta verotuksesta, ei himoverottamisesta.

Usein pyritään antamaan sellainen kuva, että vallitsevan talousopin leikkaus- ja hyvätuloisia suosivalle veropolitiikalle ei ole vaihtoehtoja. Ei pidä paikkaansa. Työttömyysturvan leikkaaminen ja metsälahjavähennys eivät ole ainoa vaihtoehto.

On olemassa myös palkansaajien verotusta helpottava ja veropohjaa tiivistävä oikeudenmukainen, SDP:n vaihtoehto.

SDP:n vaihtoehdon toteuttaminen, ei tee veron maksamisesta silkkaa riemua, mutta motivoituneita veronmaksajia se tuo.

SDP:n vero-ohjelmaan voi käydä tutustumassa verkko-osoitteessa www.sdp.fi

Verot eivät välttämättä kansan verta juo.

Sirkka-Liisa Kähärä