Yrittäminen luo mahdollisuuksia

Meidän kaikkien hyvinvointia ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä jatkuvuutta varmistamaan tarvitaan Suomessa niin julkista kuin yksityistäkin toimijaa. Olen kirjoittanut paljon julkisen sektorin ja työntekijöiden näkökulmiin liittyvistä asioista. On kuitenkin myös niin, että ilman yrityksiä ja niiden tuottamia tavaroita ja palveluita, ei Suomi pärjää.

“Yrittäjän tuloista voi olla kiinni monen toimeentulo”

Täytyy todellakin arvostaa niitä yrittäjiä, jotka jaksavat vuodesta toiseen tarjota tuotteita, palveluja ja toimintaansa myyntiin meille muille. Yrittäjän yritystoiminnan tuloista on usein yrittäjän ja hänen perheensä lisäksi myös monen muun toimeentulo kiinni. Henkinen vahvuus, hetkissä joustavuus, suunnitelmallisuus ja toisista huolehtiminen korostuvat useiden yrittäjien arjessa ja kuulemissani tarinoissa. Ja tämän kaiken kiireen keskellä on moni yrittäjä edelleen innostunut, luova ja motivoitunut perustamastaan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Kesän aikana on uutisoitu esimerkiksi ammattiin opiskelevista nuorista, jotka olivat lähteneet rohkeasti kokeilemaan omaa alaansa yrittämisen kautta ammatillisen oppilaitoksen, alueella toimivien yhdistysten tai esimerkiksi kaupungin tuella. Erittäin hyvä, että näitä mahdollisuuksia tarjotaan.  Uskon, että kesä yrittäjänä antaa näillä rohkeille nuorille eväitä tulevia työelämän vuosia varten.

Yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen on vaativaa työtä. Yrittäjänäkin on muistettava pitää huolta omasta jaksamisesta ja yhteiskunnan sekä poliitikkojen on pystyttävä luomaan edellytyksiä entistä parempaan yrittämiseen. On pystyttävä tukemaan yrittäjiä ja antamaan esimerkiksi ensiyrittäjille tarpeellisia neuvoja ja huolehtia kasvun edellytyksistä. Sillä tavoin pystytään vahvistamaan menestyvien yritysten kierrettä ja samalla kannustamaan jo toiminnassaan vakiintuneita yrityksiä jatkuvuuteen ja tasaiseen kasvuun. Sitä Suomi tarvitsee!

Sirkka-Liisa Kähärä