Koulutus ehkäisee syrjäytymistä

Ammatillinen koulutus kiinnostaa ja sen pariin hakeudutaan runsaasti – hyvä niin! Ilman ammattitaitoista työvoimaa ja laadukasta osaamista ei yritys nimeltä Suomi Oy pärjää.  Ei riitä, että pelkästään katsomme ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden määriä. Meidän pitäisi tehdä enemmänkin ammatillisen koulutuksen hyväksi jo pelkästään siitä syystä, että edelleen liian moni nuori keskeyttää ammatillisen koulutuksen.

Työelämä on murroksessa ja tulevaisuuden työurilla ihmisellä on luultavasti vuosien aikana monia eri tehtäviä, vaiheita ja ammatteja.  Siksi myös sen ensimmäisen ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja koulusta valmistuminen on tärkeä asia. Tällä hetkellä opintonsa keskeyttäneiden määrät ammatillisessa opetuksessa ovat liian suuria. Peräti joka kolmas ammattiin opiskeleva ei suoriudu opinnoistaan kolmessa vuodessa. Vaikka syitä on monia, niin yhä keskeyttäneiden joukoissa on liian paljon niitä, jotka ovat väärällä alalla. He ovat päätyneet opiskelemaan ilman, että tuntevat mitään kiinnostusta kyseistä alaa ja opiskelua kohtaan. Joskus yksinkertaisesti myös muut elämisen ongelmat ovat niin suuria, että koulua ei jaksa käydä.

Opiskelu voi viedä lähemmäs unelmia

Tänäkin syksynä ammatillisen perusopetuksen tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon aloittaa lukuisa määrä uusia opiskelijoita. Koulun aloittamisessa voi kyse olla oman pitkäaikaisen unelman toteutumisesta. Osalle se tarjoaa mahdollisuuden hankkia pätevyyden jo tehtävään työhön. Osalle puolestaan ammatillinen koulutus voi olla välivaihe kohti seuraavaa etappia työuralla ja elämässä. Valitettavasti on myös niitä, jotka aloittavat opintonsa ilman motivaatiota kyseiseen ammattiin valmistumisesta. Vaarana on, ettei motivaatiota löydy myöskään siihen, että pystyisi etsimään itselleen sopivamman opiskelupaikan.

Panoksia keskeyttämisen ehkäisemiseen tarvitaan

Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu ja koko järjestelmä on laajojen uudistuksien alla samaan aikaan, kun rahaa on jaettavana niukasti. Pelkään pahoin, että ne jotka tarvitsisivat tukea ja ohjausta eniten jäävät muiden jalkoihin. Turhia ja kustannuksiltaan kalliita opintojen keskeyttämisiä on vähennettävä. Keskeyttämisten vähentäminen olisi taloudellisesti kannattavaa ja järkevää. Kuitenkaan valtion rahoitus ei tue niiden opiskelijoiden mahdollisuuksia, joilla on vaikeuksia ammatillisessa koulutuksessa. Se vaan sulkee rahahanat ja sysää heikoimmista huolehtimisen täysin kuntien kontolle. Onko meillä tähän varaa?

Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy on tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä. Ilman toisen asteen koulutusta on hankala päästä eteenpäin elämässä. Ilman ammatillista pätevyyttä, on vaikea löytää paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ongelman selättämiseksi on jo kehitetty toimivia keinoja.  Esimerkiksi Vantaalla keskeyttämisen ehkäisyyn ja syrjäytymisvaaran minimoimiseen on ammatillisiin oppilaitoksiin palkattu nuorisotyöntekijöitä auttamaan niitä, joilla opiskelujen kanssa on vaikeuksia.  Tarve apua tarjoavista henkilöistä olisi suurempikin – lisää tarvitaan ja nopeasti!

Sirkka-Liisa Kähärä