Sote vaarantaa ihmisten turvan ja terveyden

Mikäli Sipilän hallituksen esittämä sote-uudistus toteutuu, siitä kärsivät ihmiset huonontuvina palveluina ja kustannusten kasvuna.

Sote-uudistus on esityksenä järkyttävä ja siitä tulee mieleeni kansansatu hiirestä kissan räätälinä. Kun hiiren taidot loppuivat kesken, se muutti toimintaansa niin, että alkuperäinen kissan vaatimus unohtui kokonaan. Kissan haluama takki muuttui ensin housuiksi, sitten pussukaksi ja lopulta hiiren osaamattomuus aiheutti silkan vaaratilanteen. Mikäli Sipilän hallituksen esittämä sote-uudistus toteutuu, siitä kärsivät ihmiset huonontuvina palveluina ja kustannusten kasvuna.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen piti kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta, sekä hillitä kustannuksia. Toisin kävi. Ei tullut näitä tavoitteita, vaan lehmänkauppoina kokoomuksen ja keskustan sopimana maakuntahallinto ja valinnanvapaus.

Toteutuessaan sote-uudistus räjäyttää kustannukset kasvuun ja aiheuttaa rahoitusvajeen maakunnille, joiden on väistämättä nostettava muun muassa terveyspalveluiden asiakasmaksuja kattaakseen uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Ihmiset joutuvat siis maksamaan entistä useammin ja mahdollisesti enemmän käyttämistään palveluista kuin nykyisin.

Miksei Sipilän hallitus kuuntele ihmisten mielipidettä?

Ihmettelen, miksi maan hallitus on niin piittaamaton kaikelle uudistusta kohtaan sen valmisteluvaiheessa annetulle kritiikille, asiantuntija-arvioille ja esitetyille neuvottelupyynnöille uudelleentarkastelusta.

Kaikki nämä edellä mainitut syyt olivat muun muassa vaikuttimena sille, että pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot halusivat eilen tiistaina 15.5.2018 antaa lausunnon tästä historiallisesta muutoksesta. Huonosta sellaisesta.

Muutoksesta, joka näyttäisi vääjäämättä eriarvoistavan ja pirstovan ihmisten hoitopolkuja, vievän päätösvallan liikelaitoksille ja yrityksille sekä sysäävän palveluja tuottavan henkilöstön, isot määrät julkisten alojen työntekijöitä epävarmuuden tilaan.

Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä tukipalveluja tuottavat työntekijät ovat moneen kertaan esittäneet huolensa sotesta. Se ei kaikkien muiden vikojensa lisäksi ota myöskään huomioon pääkaupunkiseudun erityispiirteitä eikä toteuta sille asetettuja alkuperäisiä tavoitteita.

Eduskunta, Sipilän hallituksen johdolla, tulee näillä näkymin päättämään sotesta vielä tällä istuntokaudella. Sote-uudistuksen läpivieminen näillä esitetyillä tavoilla, on minusta suuri virhe ja vastuutonta politiikkaa. Mielestäni maan hallituksen olisi kuunneltava pääkaupunkiseudulla asuvien, reilusti yli miljoonaa ihmistä edustavien kuntapäättäjien alueella asuvien ihmisten näkemystä Ei sotea tällä tavoin toteutettuna, kiitos.

 

Sirkka-Liisa Kähärä