Tärkeiden päätösten päivä

Vantaan kaupunginvaltuustossa 12.11. hyväksyttiin ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma. Kyse on ehkä yksittäisen kuntalaisen kannalta vuoden merkittävimmästä päivästä. Talousarviokäsittelyssä linjataan palvelujen saatavuus, kaupungin henkilöstön määrä, toimipisteiden määrä ja palvelun laatu. Lisäksi päätetään maan hankinnan määrärahoista, asunto- ja muusta rakentamiseen liittyvistä linjauksista sekä rakennetun ympäristön että viheralueiden määrärahoista.

Talousarvion päätöksentekoa edeltävät poliittisten ryhmien väliset neuvottelut. Selvää on, että ryhmä, joka on iso, saa enemmän asioista talousarviokäsittelyssä läpi kuin sellaiset ryhmät, joilla on pienempi edustus valtuustossa. Toki monella ryhmällä on myös samoja tavoitteita.

Vanhusten kotihoidon työntekijöiden palkkaukseen lisää rahaa

Me demarit saimme talousarvioneuvotteluissa aikaan sen, että vanhusten kotihoidon työntekijöiden palkkaukseen tarkoitettuja määrärahoja lisättiin. Lisäksi edellytimme, että työllistämiseen tarkoitettua palkkatukea käytetään kotihoidon avustaviin tehtäviin, kuten vanhusten kuljettamiseksi kauppaan, terveysasemalle tai esim. kerhoon. Meidän ansiosta myös vaativaa diabeteksen hoitoa toteutetaan niin idässä kuin lännessä.

Meidän demareiden vaatimuksesta liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustusmäärärahoja lisättiin. Järjestöt tekevät valtavasti hyvinvointia edistävää työtä vantaalaisten hyväksi.

Vantaalla aloitetaan myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma ensi vuonna. Sen tarkoituksena on vähentää hyvinvointieroja. Yhtenä toimenpiteenä ohjelmassa toteutetaan pilottina ensi kesänä puistoruokailua lapsiperheille. Tästä meillä sosialidemokraateilla on myös valtuustoaloite käsittelyssä.

Vihdoin uimahalli Koillis-Vantaalle

Demareiden valtuustoryhmän toimesta saadaan vihdoinkin kirjaus investointisuunnitelmaan Koillis-Vantaan uimahallin rakentamisesta. Sitä on vaadittu eri asukas- ja toimintaryhmien toimesta vuosikausia. Nyt näyttää siltä, että tällä valtuustokaudella asia lähtee vihdoin toteutumaan.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen eli toisen asteen materiaalien maksullisuus aiheuttaa monelle perheelle ongelmia. Sosialidemokraattien toimesta talousarvioon saadaan esitys valtiolle siitä, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen kokeilualue ja selvitetään oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle.

Ammatillisen koulutuksen laadusta ja opiskelijoiden ohjatusta viikkotyömäärästä saadaan selvitys. Ammatillisen koulutuksen uudistus on aiheuttanut sen, että osa opiskelijoista ei pysty niin itsenäiseen opiskeluun kuin laki edellyttäisi. Moni 15-16-vuotias ei pysty itsenäisesti suunnittelemaan omaa opiskelutarjotintaan ja lukukauttaan.

Sirkka-Liisa Kähärä

Lue myös:
Demokraatti.fi -uutinen Vantaan valtuuston kokouksesta 12.11.2018